Työnohjaus

Työnohjausta yksilöille, ryhmille ja yhteisöille erilaisissa työyhteisöissä ja toimintaympäristöissä. Oma ammatillinen taustani on varhaiskasvatuksen ja sosiaalityön, lähinnä lastensuojelun kentässä. Ohjaustavassani näkyvät työnohjaaja-koulutuksen keskeiset elementit: eettisyys, dialogisuus, voimavarakeskeisyys ja moniammatillisuus. Olen Suomen Työnohjaajat ry:n STOry:n jäsen.

Työnohjauksessa voidaan etsiä vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: