Työkokemus

Olen työskennellyt päiväkodeissa vuosina 1990-2002. Lastensuojelussa olen työskennellyt vuodesta 2002 eteenpäin sekä avohuollossa että sijaishuollossa, perhehoidossa. Avohuollon työskentelyyn kuuluvat palvelutarpeen arvioinnit sekä suunnitelmallinen sosiaalityö. Perhehoidossa olen työskennellyt sijaishuollon piirissä olevien perheiden sekä sijaisperheiden kanssa. Keikkatöitä olen tehnyt lastensuojelulaitoksissa vuosina 2002-2004.

Koulutus

VTK, VTM, sosiaalityöntekijä/ Turun Yliopisto
Työnohjaaja 2.5v/ DIAK
Työhyvinvointivalmentaja/ Synergos, Tampereen Yliopisto
Coaching perusopinnot/ Suomen Coaching Yhdistys

Työnohjaajana

Työnohjaus on tavoitteellista työskentelyä, työn ja toimintatapojen tarkastelua. Työnohjausprosessin onnistumiseen vaikuttavat ryhmän kiinteys, hyvä ilmapiiri sekä yhteinen ongelmien ja asioiden käsittely. Työnohjauksessa ryhmä/ ohjattava asettaa tavoitteet työskentelylle. Työnohjaajana kerään väli-sekä loppuarvion, jossa tarkastellaan työskentelyä suhteessa tavoitteisiin.

Työnohjaajana olen rauhallinen, kuunteleva ja arvostava. Saamani palautteen mukaan ohjauksissa on rento, hyvä tunnelma. On ollut mahdollisuus rauhassa, ohjatusti käydä työhön keskeisesti vaikuttavista, tärkeistä asioista keskustelua.