Nimike-viidakko

Työelämän kehittämiseen on syntynyt monenlaisia ammattikuntia, jotka ohjaavat meitä tämän päivän haastavassa työelämässä. Nimike-viidakko saattaa johtaa hämmennyksiin kokeneenkin työntekijän. Avaan tässä joitakin työelämän ohjaaja-nimikkeitä:

Työnohjaaja

Työnohjaus on tavoitteellista työskentelyä, työn ja toimintatapojen tarkastelua. Työnohjaus antaa näkökulmaa työyhteisön kehittämiseen ja se on eettisiin periaatteisiin perustuvaa toimintaa. Työnohjaaja on lojaali ohjattavalle, ohjattavan esimiehelle ja organisaation perustehtävälle. Työnohjaaja työskentelee luottamuksen ja avoimuuden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Työnohjauksen lähtökohtana on sopimus ja sen noudattaminen. Sopimus sisältää tavoitteet, aikataulun, työskentelytavat ja kustannukset. ( Suomen työnohjaajat ry, STOry)

Mentori

Mentorointi on aina tavoitteellinen, kahdenkeskeinen vuorovaikutussuhde, jossa on keskeistä henkilökohtaisuus, avoimuus, luottamus ja sitoutuneisuus. Mentori, kokenut ja osaava henkilö, antaa tukea ja ohjausta kehityshaluiselle nuoremmalle henkilölle. Ero mentoroinnin ja työnohjauksen välillä on siinä, että mentoroinnissa keskitytään ensisijaisesti ohjattavan osaamisen tai pätevyyden lisäämiseen, kun taas työnohjauksessa voidaan käsitellä myös monia erilaisia työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyviä kysymyksiä.

Coach

Coaching on monella tavalla hyvin lähellä työnohjausta ja liike-elämässä sitä käytetään enemmän kuin perinteistä työnohjausta. Couching on prosessi, jossa valmentaja auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa( Suomen Coutching-yhdistys ry)

Fasilitaattori

Tukee ryhmän työskentelyä kohti tavoitteita ottamatta kantaa itse sisältöön. Fasilitointi keskittyy rikastavan ja rakentavan yhteistyön edellytysten luomiseen. Fasilitointi auttaa työskentelemään tuloksekkaasti yhdessä ( Suomen Fasilitaattorit ry)

Asiantuntija/Kouluttaja

Ohjaa ryhmää omalla asiantuntemusalueellaan saavuttamaan koulutuksen tavoitteet.

Perehdyttäjä

Yleensä saman työyhteisön jäsen, joka ohjaa uutta työtä omaksuvaa henkilöä pääsemään alkuun uudessa työpaikassa tai tehtävässä.